Main   Résumé   Publications   Personal    Address  

Geannoteerd overzicht van publicaties

Afstudeerscriptie

Engelfriet, A., Digitale handtekeningen bij de Nederlandse overheid. (PDF)
Om de integriteit van elektronische berichten te kunnen garanderen, wordt vaak gebruik gemaakt van digitale handtekeningen. Om de identiteit bij een handtekening vast te stellen zijn certificaten nodig. Dit rapport bespreekt de technische, organisatorische en juridische aspecten van het inrichten van een infrastructuur bij de Nederlandse overheid waarmee deze aangeleverd kunnen worden.
Afstudeerscriptie, mei 1999.

Juridische aspecten van Internet

Engelfriet, A., Slegers, W. en Kuijpers, F., Inzake bescherming - het JUR rapport. (HTML, Postscript, GZip'ed Postscript)
Het eindrapport van de JUR-werkgroep van MCGV STACK, met bespreking van de belangrijkste juridische aspecten van het aanbieden van Internet-toegang voor leden van de vereniging. Bevat tevens een aantal ontwerp-akkoordverklaringen voor gebruikers.
1996.
Engelfriet, A., Jans, E. en Claassens, J., www.domeinnaam-problematiek.com. (PDF, Postscript, GZip'ed Postscript)
Een bespreking van de situatie m.b.t. Internet domeinnamen in 1997. Omvat auteursrechtelijke, merkrechtelijke en technische aspecten van de problematiek die speelt bij registratie en beheer van domeinnamen.
1998.

Anonimiteit en privacy

Engelfriet, A., Anonymity and Privacy on the Internet. (HTML)
Index met informatie over de belangrijkste aspecten van anonimiteit en privacy op het Internet. Omvat het gebruik van remailers, encryptieprogrammatuur, beveiliging van computers en gegevens op harde schijven, en geeft veel links naar gerelateerde websites.
Engelfriet, A., The PGP Frequently Asked Questions (with answers). (HTML)
Antwoorden op de meest gestelde vragen over het encryptie- en authenticatieprogramma ``Pretty Good Privacy'' (PGP). Bespreekt onder andere installatie, terminologie, sleutelbeheer, gebruik voor en- en decryptie en authenticatie en hulpprogramma's.
Engelfriet, A., Anonimiteit en privacy op het Internet. (HTML)
Een inleidend artikel over de mogelijkheden om anoniem op het Internet e-mail te versturen en aan discussiegroepen deel te nemen, gebaseerd op de stand van zaken in 1996.
Verschenen in Tekst[blad] jaargang 2 nummer 1, 1996.
Engelfriet, A., An introduction to anonymous remailers, 1996. (HTML)
Een korte introductie voor anonieme remailers, geschreven kort na de sluiting van de anon.penet.fi remailer.
1996.
Engelfriet, A., Ontwricht encryptie de samenleving?. (HTML, Postscript, GZIP'ed Postscript)
Dit artikel over de gevaren van het toestaan van encryptie en de mogelijkheden om het gebruik er van aan banden te leggen verscheen in de reader van het congres van het Vredescentrum van de TU Eindhoven, getiteld ``Ontwricht Internet de samenleving?'' (1997).
Engelfriet, A. en Zegers, M., Toepassingen van ontkenbare encryptie. (Postscript, GZip'ed Postscript)
Literatuurstudie betreffende technieken om gegevens te kunnen versleutelen, zodanig dat bij ontsleutelen onder dwang een alternatieve tekst kan worden verkregen. Hiermee kunnen zender en ontvanger ontkennen de oorspronkelijke tekst verzonden te hebben.
1998.
Engelfriet, A., Wis je websporen uit. (HTML)
In de afgelopen jaren zijn er veel nieuwe mogelijkheden bijgekomen voor anonimiteit op het Internet, maar ook zijn er nieuwe bedreigingen voor de privacy van gebruikers. Dit artikel bespreekt de stand van zaken in 1998, inclusief tips en lijst met relevante websites.
Verschenen in Link 52, 1998.
Engelfriet, A., Je mag alles van me weten... behalve m'n wachtwoord!. (HTML)
De eerste verdediging tegen inbraken is altijd het kiezen van een goed wachtwoord. Dit artikel bespreekt diverse manieren om goede wachtwoorden te kiezen en geeft een lijst met veel "onveilige" wachtwoorden.
Verschenen in Link 54, 1998.
Engelfriet, A., Tot hier en niet verder. (HTML)
Om te voorkomen dat op een computer ingebroken kan worden, is het noodzakelijk om diverse maatregelen te nemen. Denial of service, diefstal van data en achterdeuren zijn de belangrijkste gevaren voor de gemiddelde Internetter. Dit artikel bespreekt deze gevaren en legt uit hoe je je er zo goed mogelijk tegen kunt beschermen.
Verschenen in Link 55, 1998.
Engelfriet, A., Veilig versleuteld verstuurd. (HTML)
Gegevens die over het Internet worden verstuurd, zijn bijzonder eenvoudig af te luisteren en te kopiëren. Om te voorkomen dat hierdoor informatie in de verkeerde handen valt, kunnen zender en ontvanger encryptie gebruiken. Technieken als SSL en S-HTTP spelen een belangrijke rol bij veilige communicatie tussen browsers en Webservers.
Verschenen in PC-Active 11/98, december 1998.
Engelfriet, A., E-mail incognito. (HTML)
Beveiliging van e-mail gebruikt encryptie, net zoals beveiliging van Webverbindingen. De technieken zijn nu echter iets anders. Dit artikel bespreekt de protocollen en standaards die er zijn voor e-mail encryptie (met name S/MIME en PGP).
Verschenen in PC-Active 1/99, januari 1999.
Engelfriet, A., Hier tekenen, alstublieft. (HTML)
Het is bijzonder eenvoudig om e-mail te versturen onder andermans naam, of zelfs volledig anoniem. Bij `normale' post is er altijd de handtekening --- voor e-mail bestaat er een vergelijkbaar systeem: de digitale handtekening. Hiervoor is echter wel een vertrouwde partij nodig die de echtheid van een handtekening helpt verifiëren.
Verschenen in PC-Active 2/99, februari 1999.
Engelfriet, A., Digitaal spoorzoeken. (HTML)
Totdat iedereen digitale handtekeningen gebruikt, bestaat altijd de mogelijkheid om vervalste e-mail te versturen. Deze vervalsingen kunnen variëren van grapmailtjes die duidelijk afkomstig zijn van een nepadres, tot zorgvuldig in elkaar gezette vervalsingen onder de naam van een ander. Dit artikel geeft enkele aanwijzingen over hoe de echte afzender van zo'n mailtje op te sporen is.
Verschenen in PC-Active 3/99, maart 1999.
Engelfriet, A., Besmet! (HTML)
Computervirussen zijn nog steeds regelmatig in het nieuws. Met name macrovirussen zijn de laatste tijd populair. Om een virus te kunnen detecteren en verwijderen, moet allereerst bekend zijn hoe het werkt en waaraan het te herkennen is. En wat is nu eigenlijk het verschil met een Trojaans Paard?
Verschenen in PC-Active 4/99, april 1999.
Engelfriet, A., Elektronische vandalen (HTML)
Het platleggen van computersystemen, het installeren van virussen of achterdeuren, het zijn allemaal voorbeelden van elektronisch vandalisme. Wat voor mensen zijn hier nu eigenlijk mee bezig? En wanneer krijgt de gewone gebruiker daarmee te maken?
Verschenen in PC-Active 5/99, mei 1999.
Engelfriet, A., Digitale fortificatie (HTML)
Een belangrijk middel in het buitenhouden van ongewenste digitale gasten is de firewall. Hiermee kan het verkeer van en naar het eigen systeem worden beperkt en gecontroleerd. Een firewall kan echter ook andere taken vervullen, zoals het fungeren als centrale thuisserver voor meerdere systemen.
Verschenen in PC-Active 6/99, juni 1999.
Engelfriet, A., Betrouwbaar beveiligd (HTML)
Beveiligingsprogramma's zijn er tegenwoordig te kust en te keur. Folders vermelden de meest exotische features en beloven optimale beveiliging tegen alle mogelijke kwaadaardige aanvallers. Maar hoe weet de gebruiker nu of een beveiligingsprogramma werkelijk betrouwbaar is? En wat is nu echt belangrijk bij het kiezen van een encryptie-systeem?
Verschenen in PC-Active 7/99, juli/augustus 1999.

Hypertekst en hypermedia

Engelfriet, A., The Wilbur Reference. (HTML)
Eén van de populairste onderdelen van de website van de Web Design Group is dit compleet overzicht van alle elementen uit de HTML 3.2 standaard. Elk element wordt besproken, inclusief beperkingen bij de implementatie en tips voor goed gebruik.
Engelfriet, A., Style guide for online hypertext. (HTML)
Deze stijlgids geeft de WWW-auteur een overzicht van de belangrijkste aspecten die komen kijken bij het ontwerpen van documenten. De nadruk ligt op het ontwerpen zodanig dat het document zo leesbaar mogelijk wordt bij zo veel mogelijk bezoekers.
Engelfriet, A., HTML - Hypertext Markup Language. (HTML)
Een inleidend artikel over het ontstaan van en de filosofie van de HyperText Markup Language (HTML), waarmee WWW-pagina's worden geschreven. Bespreekt onder andere het verschil tussen schrijven voor papier en schrijven voor het WWW.
Verschenen in Impact jaargang 2 nummer 6, 1996.
Engelfriet, A., De nieuwe HTML 4.0 standaard. (HTML)
Een korte uitleg over de mogelijkheden en het ontstaan van de nieuwste standaard voor de HyperText Markup Language (HTML).
Verschenen in StackPointer 14.2, 1997.
Engelfriet, A., Webpagina's schrijven: ik zie niet wat jij ziet. (HTML)
Veel ontwerpers van webpagina's gaan uit van het idee dat wat zij op hun systeem zien, identiek te zien is bij alle lezers van de webpagina. Dit artikel legt uit waarom dit niet zo is, en hoe een ontwerper hier mee om moet gaan.
Verschenen in Tekst[blad] jaargang 4 nummer 2, 1998.
Engelfriet, A., What's in a name? - De ontleding van een URL.
Een kort beschrijvend artikel over de opbouw en structuur van een Uniform Resource Locator (URL), waarmee alle informatiebronnen op het Internet eenduidig worden aangegeven.
Verschenen in Link 53, 1998.
Engelfriet, A., Ergonomische aspecten van hypermedia.
Literatuurstudie over de mogelijkheden om op een gebruikersvriendelijke en consistente manier hypertekst-informatie aan te bieden en te organiseren.
Nog te verschijnen.