Gov. Vs. Microsoft

1. Microsoft heeft meegeholpen om de prijzen van PC's omlaag te brengen.

2. Microsoft helpt niet mee aan de ontwikkeling van nieuwe software. Zij werkt ze slechts tegen door ofwel bedrijfjes die dit wel doen op te kopen, dan wel de software van hen te stelen.

3. Microsoft heeft gebruikers schade toegebracht door punt 2 alsmede door de hoge prijs die ze voor hun niet correcte software vroegen.

4. Microsoft verdient een straf voor deze incorrecte handelswijze tov hun klanten. Het is correct dat dit niet goed is voor dit bedrijf zoals zij zelf stellen maar niet correct dat dit slecht zou zijn voor hun klanten, het is enkel slecht voor de aandeelhouders van Microsoft.
contact me here

this site powered by VI