Uitleg over de kijkwijzer

Begin 2001 is een nieuw type "filmkeuring" ingevoerd, met vier leeftijdscategoriën. Degene die als eerste een product op een medium (TV, video/DVD/computerspel of bioscoop) aanbiedt, bepaalt ook meteen wat de keuring voor dat product is; deze keuring geldt dan ook meteen voor de andere media. Als later blijkt dat de keuring niet geheel correct is, kan deze nog bijgesteld worden.

Voor de keuring wordt het product op zes onderdelen ("geweld", "angst", "sex", "discriminatie", "drusgsgebruik" en "grof taalgebruik") beoordeeld. Voor elk onderdeel wordt een leeftijdscategorie ("Alle leeftijden", "6 jaar en ouder (meekijken door een volwassene gewenst)", "12 jaar en ouder" of "16 jaar en ouder") toegekend. Vervolgens wordt bekeken wat de hoogste leeftijdscategorie is, en op welke onderdelen die is toegekend; dat vormt dan de eindkeuring. Als een film bijvoorbeeld de keuring "12 - geweld en angst" heeft gekregen, weet je dat die op alle andere onderdelen geschikt is voor 6 jaar en ouderr!

Hoe er met de keuring om moet worden gegaan, verschilt per branche. TV-mroepen mogen hoger gekeurde programma's niet voor een bepaalde tijd uitzenden. Verkopers in de video/DVD/computerspellen-branche mogen het product niet verkopen aan iemand de te jong is volgens de keuring van dat product; bij twijfel kunnen zij om identificatie vragen. Voor bioscopen heeft de kijkwijzer voor de laagste drie leeftijdscategoriën een adviserend karakter, maar voor films voor "16 jaar en ouder" is de keuring verplicht. Voor elke branche is ook expliciet bepaald hoe duidelijk de symbolen die bij een keuring horen aanwezig moeten zijn.

Bekijk de (combinaties van) symbolen

Legenda

ALvoor alle leeftijden
6 MGvoor 6 jaar en ouder, meekijken gewenst
12voor 12 jaar en ouder
16voor 16 jaar en ouder (verplicht in bioscopen)
ggeweld
aangst
sseks
ddiscriminatie
hdrugs
tgrof taalgebruik

Ondersteunende files


Maintained by Boris Ammerlaan.
Comments? Use my feedback form!