Webredactie

Uit Stack Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De webredactie van Stack beheert de Stack-website en de algemene inhoud van de verenigingswebserver, www.stud.tue.nl. De webredactie coördineert ook het beheer van de Stack Wiki en het Forum. Daarnaast kunnen alle leden en verenigingen bij de webredactie terecht met vragen over hun websites en het beheer daarvan bij Stack.

Samenstelling

De huidige webredactie, aangesteld op 27 juni 2011, bestaat uit:

Geschiedenis

De webredactie is een relatief jonge commissie bij Stack. Vroeger had Stack een WWW-commissie die verantwoordelijk was voor zowel de inhoud als de achterliggende techniek van de webdiensten bij Stack (zoals de webserversoftware en gerelateerde UNIX programma's). Het technische deel wordt tegenwoordig door de Unix-commissie verzorgd. De eerste WWW-commissie werd aangesteld in december 1995 en bestond in variërende samenstelling voor 8 jaar. In 2003 werden de taken opgesplist en werd webredactie aangesteld. In 2006 werd de webredactie samengevoegd met de SIS-redactie.

SIS is het Stack Informatie Systeem, dit systeem bevat een eenvoudig te raadplegen verzameling van alle officiële Stack-documenten. Hierin staan niet alleen de verenigingsstatuten en het huishoudelijk reglement, maar ook bijvoorbeeld alle bestuursbesluiten van de afgelopen jaren en notulen van de algemene ledenvergaderingen (ALVs). SIS werd opgericht in 1985 door Arnoud Engelfriet en werd later ook beheerd door Boris Ammerlaan en Johan van Selst. De SIS-redactie bestond als zelfstandig orgaan tot 9 november 2006: Op die datum werd het samengevoegd met de webredactie. Op dit moment is het oude systeem langzaam aan het verdwijnen en wordt de informatie steeds meer geïntegreerd met de wiki. Je vindt deze in de sectie reglementen en besluiten.

Contact

De webredactie is te bereiken via e-mail op webredactie@stack.nl (of webmaster@stack.nl).

Voor algemene vragen over je eigen homepage en de instellingen, scripts en mogelijkheden van je website, kun je het beste contact opnemen met www@stack.nl: Via dat adres bereik je zowel de webredactie als het systeembeheer.