StackPointer

Uit Stack Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De StackPointer is het verenigingsblad van Stack, vaak kortweg Pointer genoemd. De StackPointers wordt gevuld met artikelen van Stackleden over uiteenlopende onderwerpen - niet alleen computer-gerelateerde artikelen. Regelmatig bevat de Pointer verslagen van recente (verenigings)activiteiten, algemene aankondigingen, puzzels, recepten en een rubriek met opmerkelijke uitspraken van leden: de quotes-rubriek.

Het StackPointer magazine verschijnt wanneer er voldoende kopij binnen is om een goed gevuld blad te publiceren (en voldoende advertenties om de verspreiding te bekostigen). Bij gebrek aan advertenties is de Pointer ook een aantal keren alleen elektronisch gepubliceerd (als PDF). Over het algemeen zijn er 1 tot 4 edities per jaar. De meest recente editie is echter al weer meer dan een jaar geleden.

Oude uitgaven van het verenigingsblad zijn momenteel niet online beschikbaar. Er is wel een elektronisch archief van oude uitgaven en de verwachting is dat dit ooit nog eens op de Stack website zal verschijnen. Een volledig papieren archief is bewaard in de verenigingsarchieven.

De StackPointer-redactie is verantwoordelijk voor het selecteren en opschonen van artikelen. De redactie schrijft niet alle kopij zelf: iedereen kan artikelen opsturen voor publicatie in het verenigingsblad. Stuur je verhalen naar <pointer@stack.nl>