Commissies

Uit Stack Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Stack heeft naast het bestuur een aantal commissies en werkgroepen die specifieke taken voor de vereniging uitvoeren.

Bestuur

Het bestuur vormt de dagelijkse leiding van de vereniging. Het bestuur is ook het gezicht van de vereniging naar buiten toe. Het verenigingsbestuur wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering (ALV), meestal voor de periode van een jaar. Het huidige bestuur is aangesteld op de 60e ALV op 31 mei 2011.

Samenstelling: Guus Bertens (voorzitter), Paul Bongers (secretaris-archivaris), Dean Strik (penningmeester).

Contact: bestuur@stack.nl

Zie ook Bestuursleden

ALV-commissies

ALV-commissies zijn commissies die zijn aangesteld door de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de vereniging. In tegenstelling tot normale (bestuurs)commissies, rapporteren deze commissies direct aan de ledenvergadering en zijn zij geen verantwoording schulding aan het bestuur.

Er is één statutair verplichte ALV-commissie: de verificatiecommissie.

Verificatiecommissie

Deze statutaire commissie controleert en adviseert het bestuur. De verificatiecommissie (VC) doet verslag aan de vereniging op elke half-jaarlijkse ledenvergadering.

De huidige VC is aangesteld op de 60e ALV op 31 mei 2011 en bestaat uit Bram Geron en Andre van Schoubroeck.

De vorige VC is ook nog actief en bestaat uit Patrick van Welie en Michel van Welie.

Contact: vc@stack.nl

Reboot (bestuurszoekcommissie)

Deze tijdelijke commissie is aangesteld door de ledenvergadering van juni 2009. Haar taak is om het voortbestaan van de vereniging te onderzoeken en om te proberen nieuwe bestuursleden te vinden voor het volgende vereningsjaar. De ALV van december 2009 heeft het mandaat van deze commissie verlengt.

Samenstelling: Wynke Stulemeijer, Angelo Wentzler, Remko van der Vossen, Dean Strik, Robin van Steenbergen.

Contact: reboot@stack.nl

Bestuurscommissies

Het bestuur stelt diverse commissies aan om specifieke taken binnen de vereniging uit te voeren. Deze commissies kunnen op elk moment worden opgericht of ontbonden. Toch bestaan de meeste commissies al heel lang (sommige sinds het begin van de vereniging). Het is gebruikelijk dat commissies aan het begin van het vereningsjaar worden aangesteld en aan het eind worden gedechargeerd en bedankt. Commissieleden dienen vaak meerdere jaren in een commissie, zodat er veel expertise wordt opgebouwd door de leden.

Werkgroepen hebben dezelfde rechten en plichten als commissies. In de rest van dit artikel zullen de termen 'commissie', 'werkgroep' en 'redactie' gebruikt worden als synoniemen.

Unix-commissie (systeembeheer)

Hoofdartikel: Unix Commissie

De Unix commissie verzorgt de computersystemen en het netwerk bij Stack. De commissie is onder meer verantwoordelijk voor het beheer van de verschillende computers (met een diversiteit aan besturingssystemen, van FreeBSD en Linux tot MS Windows, DEC Ultrix en zelfs Microdutch X/OPEN). Stackleden krijgen een account op alle login servers. De Unix commissie beheert ook de webserver voor studentenverenigingen van de universiteit, www.stud.tue.nl.

Samenstelling: Dean Strik (voorzitter), Boris Ammerlaan (secretaris), Remko van der Vossen (penningmeester), Johan van Selst (vice-voorzitter), Jilles Tjoelker, Jeroen Habraken, Giel van Schijndel, Ruud Althuizen, Paul Bongers, Phuoc Tran en André van Schoubroeck.

Contact: unix@stack.nl

Webredactie

Hoofdartikel: Webredactie

Deze commissie beheert de diverse Stack websites en de algemene pagina's van de verenigingswebserver. Stack sites zijn onder andere deze wiki, het Stack Informatie Systeem en het Stack forum. Daarnaast helpt de redactie ook leden en verenigingen met het beheer van hun sites.

Samenstelling: Dean Strik, Boris Ammerlaan, Johan van Selst en Paul Bongers.

Contact: webredactie@stack.nl

Flux

Hoofdartikel: Flux

De commissie "Flux" is opgericht vlak na de 61e ALV om een nieuwe, beter passende richting aan de vereniging te geven. Haar doel is om hiertoe een concreet en haalbaar voorstel te schrijven, gebaseerd op de mening van Stack-leden. Ze zal op verschillende manieren acte de présence geven, om zoveel input van Stack-leden te krijgen.

Oud-commissies

De onderstaande commissies waren de afgelopen jaren ook actief. Hiervoor zijn echter nog geen opvolgers aangesteld sinds hun decharge tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Stack op 3 december 2009. Naar verwachting zullen nieuwe commissies op korte termijn aangesteld worden. Voorlopig nemen de oude commissies de taken waar, totdat nieuwe commissies formeel aangesteld zijn.

Activiteitencommissie

Deze commissie (ook wel 'AxI' genoemd) verzorgt de algemene (gezelligheids)activiteiten van de vereniging. Naast de bekende SHoBo welke maandelijks georgansieerd wordt, vallen hier onder uitstapjes (naar o.a. de CeBIT en HCC-dagen, maar ook naar bedrijven), speltoernooien (Quake, Magic the Gathering, netRunner, darts, pool) en incidentele activiteiten, zoals de dropping.

Samenstelling: Jochem Berndsen (voorzitter), Ivo van der Sangen (penningmeester), Robin van Steenbergen.

Contact: actie@stack.nl

Werkgroep Lezingen

Deze werkgroepe organiseert presentaties voor Stackleden. Mogelijk sprekers zijn leden en oud-leden van de vereniging, maar ook andere mensen die graag willen vertellen over een project waar ze aan werken.

Samenstelling: Jan Willem Knopper (voorzitter), Sebastiaan Giebels, Robin van Steenbergen

Contact: lezingen@stack.nl

Intro-commissie

De introcommissie organiseert activiteiten tijdens de jaarlijkse introductieweek voor nieuwe studenten in augustus.

Contact: intro@stack.nl

Werkgroep Muziek

Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de muziek in het verenigingslokaal.

Contact: muziek@stack.nl

StackPointer Redactie

Deze redactie verzorgde de publicatie van het verenigingsorgaan, de StackPointer. Dit magazine werd in het verleden opgestuurd naar alle leden van de vereniging en medewerkers van de Dienst ICT van de universiteit. In het magazine stonden veel technische artikelen, maar ook verslagen van activiteiten en andere informatie.

Deze redactie is gedechargeerd op 21 November 2007 en vervangers zijn niet aangesteld.

PR Commissie

Deze commissie is gedechargeerd op 21 November 2007 en vervangers zijn niet aangesteld.

Werkgroep Huisvesting

Deze werkgroep regelt de huisvesting van Stack. Dit met het oog op de geplande renovaties en de aangekondigde sloop van het gebouw De Hal.

Contact: huisvesting@stack.nl